Работа с програмата
  1. Разархивирайте ZIP файла, получен от Държавен фонд "Земеделие". В резултат ще получите три файла с еднакви имена (напр. 'bzs_123456') и различни разширения - 'SHP', 'DBF', 'SHX'.
  2. Укажете пътя до всеки от тези файлове в съответната секция на формата вляво.
  3. Използвайки най-долния бутон на същата форма, изпратете данните.
  4. В резултат от горните действия ще получите KML файл, който може да отворите директно в Google Earth (ако е инсталирана) или да запазите за последващо разглеждане.